Arhiiv
  
Jaanuar - Juuli  2008.a.
[18.06.2009] 2009.a KUNSTIOSAKONDA SISSESAANUD ÕPILASTE NIMEKIRI...loe edasi

 

[14.06.2009] 14.06.2009 XXV Laulupeo ja XVIII Tantsupeo paraadi kinkelippude edasiandmise tseremoonia....loe edasi
[12.06.2009] Ahtme Kunstide Kooli direktori vastuvõtt õpetajatele ja nende õpilastele, kes saavutasid 2008-09 õp.a konkursitel auhinnalisi kohti..loe edasi
[10.06.2009]                        

                                     "TERE, SUVI!" Fotod  loe edasi   

[02.06.2009]

[02.06.2009] 09.juunil 2009.a kell 13.30 Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna õppenõukogu koosolek.
PÄEVAKORD:
1. 2008-09 õp.aasta lõpetamine, kokkuvõtete tegemine.
2. Ainekavade muutmine.
3. Jooksvad küsimused.

24.augustil kell 11.15 Ahtme Kunstide Kooli õppenõukogu erakorraline üldkoosolek
PÄEVAKORD: 2009 Aasta õpetaja valimine.
[27.05.2009]

[27.05.2009] AHTME KUNSTIDE KOOLI SISSEASTUMISEKSAMITE TINGIMUSED JA KORD.pdfloe edasi
[27.05.2009] 15.mail 2009.a toimus Ahtme Kunstide Koolis III Virumaa Keelpillimuusika päev.loe edasi

[24.05.2009]

   
[20.05.2009] Meie koolis toimusid kontserdid ahtme lasteaedade lastele...loe edasi
[19.05.2009] 8.mail 2009.a Ahtme Kunstide Koolis toimus Emadepäevale pühendatud õpilaste kontsert...loe edasi
[08.05.2009]
Kohtla-Järve linna 63.aastapäevale ja Ahtme Kunstide Kooli 15.aastapäevale pühendatud Tartu H.Elleri nim.Muusikakooli õppejõu Jelena Ossipova
kitarriklassi õpilaste kontsert. 07.05.2009
 
[07.05.2009] 8.mail 2009.a kell 14.30 Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna
õppenõukogu koosolek.
PÄEVAKORD: 1. Lõputunnistuste väljastamine IV kursuse õpilastele.
                          2. Jooksvad küsimused.


11.mail 2009.a kell 12.00 Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna
õppenõukogu koosolek.
PÄEVAKORD:1. Lõputunnistuste väljastamine VII klassi õpilastele.
                         2. IV klassi õpilaste üleminekueksamitele lubamine.
                         3. Jooksvad küsimused.
 
[07.05.2009] 22.aprillil avati Kohtla-Järve linna kunstigaleriis „Valge saal“ Ahtme Kunstide Kooli 15.aastapäevale pühendatud õpilastööde näitust. ....loe edasi
[06.05.2009]

[06.05.2009]
24.aprillist kuni 12.maini 2009.a on AKK kunstiosakonna näituse saalis avatud kooli vilistlase Jekaterina Vassina üliõpilastööde näitus.
 
[03.05.2009] Hoolekogu koosoleku päevakord
11. mail 2009.a kell 17.00

1. 2008/2009 õa II poolaasta õppesoodustuste määramine.
2. „Ahtme Kunstide Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldava konkursi läbiviimise tingimused ja kord” arutelu ja heakskiit.
3. Jooksvad küsimused.

Hoolekogu esimees
[29.04.2009]

[27.04.2009] Õnnitleme õpilasi ja õpetajaid eduka esinemise puhul IV Regionaalsel konkursil
„Noor Laulusolist“15.-18.04.2009.a. Narvas!..loe edasi
[22.04.2009] Õnnitleme õpilasi ja õpetajaid eduka esinemise puhul ROCKANSAMBLITE FESTIVALIL
VabaLava Rock vol 3 Kohtla-Järve Kunstide Koolis 18.04.09...loe edasi
[16.04.2009] 13.04.2009.a Ahtme Kunstide Koolis toimus õpilastekontsert. Kontserdist võtsid osa õpilased, kes osalesid RAHVUSVAHELISTEL, VABARIIKLIKEL JA REGIONAALSETEL KONKURSSIDEL..loe edasi
[12.04.2009]  

Ahtme Kunstide Kooli 13.aprilli 2009.a üldkoosoleku protokolli päevakord

 

[08.04.2009] Õnnitleme õpilasi ja õpetajat eduka esinemise puhul Rahvusvahelisel J.S.Bachi nimelise konkursil!..loe edasi
[01.04.2009] ÕNNITLEME ÕPILASI JA ÕPETAJAID

EDUKA ESINEMISE PUHUL AHTME KUNSTIDE KOOLI
KOOLISISESEL KONKURSIL
“NOOR HELILOOJA” 01.04.2009.a..loe edasi
[01.04.2009] ÕNNITLEME ÕPILASI JA ÕPETAJAID EDUKA ESINEMISE PUHUL
V Rahvusvahelise laste- ja noorte akadeemilise vokaali konkursil!
(Kohtla-Järve Kultuurikeskus, 26.03-29.03.2009.a)....loe edasi
[28.03.2009] ÕNNITLEME
IIIa kursuse õpilast POLINA MATVEJENKOT kes saavutas rahvusvahelisel konkursil Jaapanis austatud võitja diplomi.
Õpetaja Aleksander Dikušenko....loe edasi
[28.03.2009] ÕNNITLEME
Isemajandava rühma õpilast (5 aastane) VALERIA KOTSERGINAT, kellele omistati rahvusvahelisel konkursil „Maailma Värvid” laureaadi tiitel.
Õpetaja Irina Anissimova.
[28.03.2009] AKK kunstiosakonna näitustesaalis avati kunstniku Airi Rautso näitus „EESTI MAASTIK”
[27.03.2009] 11.märtsil 2009.a toimus Vene rahvakunstniku professori BORIS NEPOMNJAŠTŠI...loe edasi
[26.03.2009] Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemia õppejõudu Lembit Orgse meistriklassitunnid
pianistidele Ahtme Kunstide Koolis....
loe edasi
[25.03.2009] Naistepäeva kontserdi fotod....
[12.03.2009] AHTME KUNSTIDE KOOL MUUSIKAOSAKOND
ÜRITUSTE PLAAN
2008/2009 õ.a II poolaasta
...loe edasi
[10.03.2009] ÕNNITLEME ÕPILASI JA ÕPETAJAID

EDUKA ESINEMISE PUHUL
KLAVERIÕPILASTE JA PUHKPILLIÕPILASTE VABARIIKLIKU KONKURSI VIRUMAA I REGIOONI EELVORUDEL ...
[17.02.2009] Rahvusvaheline projekt «Positiivsed vibratsioonid»
Poola, Zelena Gura linn ...
loe edasi
[04.02.2009]

[19.01.2009] ÕNNITLEME AHTME KUNSTIDE KOOLI MUDILASKOORI
VÕIDU PUHUL
I Ida-Virumaa Mudilaskooride konkursi-festivalil 16.jaanuaril 2009.a...loe edasi
Suur pilt
[17.01.2009] Õnnitleme Õpilasi ja Õpetajaid osavõtu puhul rahvusvahelisest konkursist „Kladnenska Orav“ Tšehhi: ...loe edasi
[13.01.2009]

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum