Õppenõukogu päevakord

Ahtme Kunstide Kooli 13.aprilli 2009.a üldkoosoleku protokolli päevakord:


1. Õppenõukogu üldkogu sekretäri valimine

2. Õppesoodustused avalduste alusel ning soodustused aktiivsetele

õpilastele 2008/09 õ.a II poolaastaks.

3. Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra arutelu.

4. Õpilaste hindamise korra arutelu.

5. Ettevalmistus arenguvestluseks

6. Jooksvad küsimused

AKK
     
     

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum