MeistriklassitunnidEesti Muusika- ja Teatri Akadeemia õppejõudu Lembit Orgse meistriklassitunnid
pianistidele Ahtme Kunstide Koolis.

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum