doc Andmekaitse

Reeglid ja korrad:
pdf AKK õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, nimekirjast kustutamise ja kooli lõpetamise kord_2021
pdf Ahtme Kunstide Kooli mittepedagoogiliste töötajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

pdf Õppenõukogu ülesanded ja töökord 2021_uus_alates 17.06.2021
pdf Distantsõppe korraldus_alates 1.04.2021
pdf Online-tunni reeglid_2021
pdf Solfedžo eksami kord_2021
pdf Sisseastumistingimused ja kord 2022
pdf Paljundamise ja printimise kord_09.2020
pdf AKK TÖÖKORRALDUSE REEGLID (20.04.2022)
pdf AKK muusikaosakonna õpilaste hindamise kord
pdf AKK kodukord
pdf AKK tundide üleviimise ja järelandmise kord
pdf AKK asjaajamiskord
pdf Kunstiosakonna õpilaste hindamise kord
pdf Lastevanemate koosoleku läbiviimise kord Ahtme Kunstide Koolis
pdf AKK kooliväliste ürituste korraldamise kord 2019
pdf Õppetasu soodustuse määramise kord
pdf AKK õppetasu ja pillirenditasu määramise kord – al.22.08.2022
pdf Õppetöö korraldamine аlates 1. septembrist 2022

Korraldused:
pdf Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides 01.09.2019
pdf korraldus_nr_623_lisa2
pdf korraldus_nr_623_õppetasu
pdfkorraldus_nr_476_lisa_tasuliste teenuste kinnitamine

Juhendid:
pdf Töötasu maksmise juhend
pdf AKK töötajate, õpilaste ja külastajate ohutusjuhend koroonaviiruse leviku tingimustes

Määrus:
pdf AKK põhimäärus_maarus_nr_7.rtf akk.rtf 15.03.16-
pdf Maarus_nr_4_akk põhimäärus_31.01.2017

Seadused:
pdf Avaliku teabe seadus
pdf Huvikooli seadus

Muud:
pdf Pillirendi määrad
pdf AKK õppekava üldosa
pdf AKK 2019-24 arengukava
pdf Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused