TEADE

27.augustil 2015.a kell 11.00 toimub Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna õppenõukogu koosolek.
PÄEVAKORD:
1. 2014-15 õ.a õppetöö küsimused.
2. 2015-16 õ.a õppetöö küsimused.
3. 2015-16 õ.a muusikaosakonna õppetööplaani kinnitamine.
3. Eriala osakondade 2015-16 õ.a eesmärkide kinnitamine.

TEADE
28.augustil 2015.a kell 11.00 Ahtme Kunstide Kooli
õppenõukogu täiskogu koosolek.
PÄEVAKORD:
1. 2015-16 õ.a. kooli üldeesmärkide kinnitamine.
2. 2015-16 õ.a. AKK tegevusplaani kinnitamine.
3. 2014-15 õ.a. AKK rahulolu küsitluse tulemustega tutvumine ja analüüs.
4. Ahtme Kunstide Kooli kodukorra muutmine.
5. Ahtme Kunstide Kooli Lõputunnistuse ja Algastme tunnistuse statuudi muutmine.
6. Ahtme Kunstide Kooli õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra muutmine.
7. AKK koolitöötajate tunnustamise korra kinnitamine.

TEADE
31.augustil 2015.a kell 11.00 Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna
õppenõukogu koosolek.
PÄEVAKORD:
1. 2014-15 õ. a õppetöö küsimused.
2. 2015-16 õ.a kunstiosakonna õppetööplaani kinnitamine.
3. Kunstiosakonna 2015-16 õ.a eesmärkide kinnitamine.