TEADE

11.juunil 2015.a kell 12.30 Ahtme Kunstide Kooli kunstiosakonna õppenõukogu koosolek.
PÄEVAKORD:
1. 2014-15 õp. a õppetööst, suvepraktikast kokkuvõte tegemine.
2. Õpilaste tunnustamine.
3. Kunstiosakonna 2014-15 õ a eesmärkide täitmine.
4. Jooksvad küsimused.