Защита личных данных

pdf Ahtme Kunstide Kooli õpilaste vastuvõtmise ühest koolist teise ülemineku nimekirjast kustutamise ja kooli lõpetamise kord_2021

pdf Kinnitada ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD 2021_uus_alates 17.06.2021

pdf DISTANTSÕPPE KORRALDUS_alates 1.04.2021

pdf Порядок проведения экзамена по сольфеджио в период дистанционного обучения,2021

pdf Правила онлайн-урока_2021

pdf УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ_в АШИ_2021

pdf Руководство по безопасности для работников, учеников и посетителей Ахтмеской Школы Искусств в условиях распространения короновирусной инфекции.

pdf ÕPPETASU SOODUSTUSE MÄÄRAMISE KORD_2019

pdfPaljundamise ja printimise kord_09.2020

pdfРуководство по выплате заработной платы

pdf AKK põhimäärus_maarus_nr_7.rtf AKK.rtf 15.03.16-

pdfmaarus_nr_4_AKK põhimäärus_31.01.2017

pdfAKK TOOKORRADUSE REEGLID 2018

pdf Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna õpilaste hindamise kord

pdf Ahtme Kunstide Kooli õppekava üldosa

pdf AKK kodukord

pdf AKK tundide üleviimise ja järelandmise kord

pdf AKK asjaajamiskord

pdf Asjaajamisekorra ühtsed alused

pdf Avaliku teabe seadus

pdf Huvikooli seadus

pdf Kunstiosakonna õpilaste hindamise kord

pdf Õppenõukogu ülesanded ja töökord 2015

pdf Vara kasutamine ja tasuliste teenuste hinnakiri

pdf LASTEVANEMATE KOOSOLEKU LÄBIVIIMISE KORD AHTME KUNSTIDE KOOLIS

pdf AKK koolivaliste ürituste korraldamise kord 2019

pdf ÕPPENÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORD 2019

pdf Uus pillirent

pdf Korraldus nr.412  kunstide koolid uus õppetasu 01.09.2019

pdfKorraldus nr. 412 lisa2

pdfKorraldus nr. 480 tasulised teenused

pdfÕPPETASU SOODUSTUSE MÄÄRAMISE KORD

pdfAKK 2019-24 arengukava

pdfAHTME KUNSTIDE KOOLI ÕPPETASU JA PILLIRENDITASU MÄÄRAMISE KORD – al.01.09.2019