Kunstiosakonnas õpetatakse lastele joonistamist, maalimist, skulptuuri, graafikat ja kujutavat kunsti. Õpilased osalevad aktiivselt kunstikonkurssidel ja saavutavad aukohti  nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Kunstiosakonna näituse saalis uuendatakse iga kuu väljapanekuid, oma töid eksponeerivad kooli õpilaste kõrval ka professionaalsed kunstnikud.

1999. aastast viiakse kunstiosakonna õpetajate abil läbi Rahvusvahelist laste  kunstitööde konkurssi “Kunst – mäng või looming?”, millest on osa võtnud noored kunstnikud Eestist, Lätist, Venemaalt, Valgevenest, Hiinast ja Saksamaalt. 2015 aastal toimus konkurss 12.korda. Konkursi alateemaks oli „Kõik meist”.

Mitmed kunstiosakonna lõpetajad astuvad kõrgkooli, et jätkata oma erialaseid õpinguid disaineri, arhitekti või kunstiõpetaja erialal.