ÕNNITLEME! ÕI Rahvusvaheline laste konkurss «Êðàñîòà Áîæüåãî ìèðà»- regionaalne voor Narvas

Aleksandra Jolkin – Laureaat, Diplom väga hea teema käsitlemise eest
Õpetaja Aleksandr Dikušenko