Õppetasu määrad
 • Põhiõpe ja huviõpeAastas €  Kuus €
  Akadeemiline vokaal13515
  Klaver13515
  Orel13515
  Kitarr            Soolokitarr              Viiul     135          117      117       15            13       13
  Tšello11713
  Akordion11713
  Klarnet11713
  Saksofon11713
  Flööt11713
  Trompet11713
  Basskitarr11713
  Klahvpillid11713
  Löökpillid11713
  Estraadilaul 117  15
  1

  Kunstiosakond

  Vabaõpe

      1

       90

        1

       10

  Muusika18020
  Kunst18020
  Täiskasvanute muusikaline vabaõpe36040
Õppetasu määrad
Isemajandavad rühmadÕppetasu kuus €
4.-5.aastased lapsed (muusika ja kunst)22
6.-8.aastaste laste isemajandav ettevalmistusrühm (kunst)22
6.-8.aastaste laste isemajandav ettevalmistusrühm (muusika)15
Õppetasu määrad
Ringid  Õppetasu kuus €
Keraamika 10
Laste muusikaline teater8
Arvutimuusika stuudio8
Täiskasvanute 
kunstiring
25

AHTME KUNSTIDE KOOLI ÕPPETASU, RINGITASU JA PILLIRENDITASU MAKSMISE KORD

1. Õppetasu ja pillirenditasu tasumine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele.

2. Maksja e-mailile saadetakse arve kaks korda õppeaastas: nelja kuu eest

I poolaastal ja viie kuu eest II poolaastal.

3. Arvel oleva summa tuleb tasuda peale arve saamist kas korraga samas kuus või igakuiselt enne 20-ndat kuupäeva.

I poolaastal viimane igakuine makse peab olema tasutud 20. detsembriks.

II poolaastal viimane igakuine makse peab olema tasutud 20. maiks.

4. Keset õppeaastat õppetöö katkestamisel enammakstud summa tagastatakse maksja kontole avalduse alusel.

5. Õppetasu ja pillirenditasu arvestatakse kuni lahkumisavalduse esitamiseni või õppekava lõpetamiseni.

6. Tuludeklaratsiooni täitmisel on võimalus tasutud koolituskulud tuludest maha arvata.

7. Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus

Arve    EE731010552004906004

SEB pank

Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et kui Teie otsustate lõpetada õpingud meie koolis, esitage viivitamata kirjalik lahkumisavaldus kooli, kuna õppetasu arvestamine peatub ainult peale Teie avalduse laekumist ja tagantjärele me õppetasust vabastada ei saa. Õppetasu mitte tasumisel tähtajaks, edastatakse võlanõuded Inkassosse.

Lahkumisavalduse blankett SIIN

Alus:

1.Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus

30.juuli 2019 nr 412 «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides»     

 pdfKorraldus_nr_412_lisa2

2.Tulumaksuseadus, pt.4, §26