Õppetasu määrad
 • Põhiõpe ja huviõpeAastas €  Kuus €
  Akadeemiline vokaal13515
  Klaver13515
  Orel13515
  Kitarr            Soolokitarr              Viiul     135          117      117       15            13       13
  Tšello11713
  Akordion11713
  Klarnet11713
  Saksofon11713
  Flööt11713
  Trompet11713
  Basskitarr11713
  Klahvpillid11713
  Löökpillid11713
  Estraadilaul 117  15
  1

  Kunstiosakond

  Vabaõpe

      1

       90

        1

       10

  Muusika18020
  Kunst18020
  Täiskasvanute muusikaline vabaõpe36040
Õppetasu määrad
Isemajandavad rühmadÕppetasu kuus €
4.-5.aastased lapsed (muusika ja kunst)22
6.-8.aastaste laste isemajandav ettevalmistusrühm (kunst)22
6.-8.aastaste laste isemajandav ettevalmistusrühm (muusika)15
Õppetasu määrad
Ringid  Õppetasu kuus €
Keraamika 10
Laste muusikaline teater8
Arvutimuusika stuudio8
Täiskasvanute 
kunstiring
25

Õppetasu

1.Tasumine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele.

     Õppetasumaksja  e-mailile saadetakse kord kvartalis õppetasu arve kolme kuu eest.

2. Õppetasu kehtestatakse alljärgnevalt:

     2.1 Ühel õppekaval õppivatele õppuritele – 100% kehtivast õppetasust;

     2.2. kahel või kolmel õppekaval õppivatele õppuritele alates teisest õppekavast – 50% kehtivast õppetasust.

     2.3 Õppetasu kehtestamisel on võimalik saada soodustusе ja toetust. Õppetasu soodustuse ja toetuse saamise tingimustega on võimalik tutvuda SIIN.

3. Õppetasu tasumiseks on kolm varianti:

     3.1. Aasta õppetasu maksta ära korraga 20. detsembriks. 

     3.2. Tasuda  õppetasu arve alusel  kolm korda õppeaastas:        

             – 20. detsembriks

             – 20. märtsiks 

             – 20. maiks        

     3.3. Igakuiselt tasuda jooksva kuu summat enne 20-ndat kuupäeva. Selleks sõlmitakse pangaga püsikorralduse leping.  Viimane makse peab olema tasutud 20. maiks.

4. Keset õppeaastat õppetöö katkestamisel enammakstud summa tagastatakse õppetasumaksja kontole avalduse alusel.

Õppuri põhjuseta pikaajalisel puudumisel (rohkem kui üks kuu) ettemakstud õppetasu ei tagastata.

5. Õppetasu mittelaekumisel õigeks tähtajaks on administratsioonil õigus õpilast tundidesse mitte lubada.

6. Tuludeklaratsiooni täitmisel on võimalus tuludest maha arvata tasutud koolituskulud.

7. Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus

Arve    EE731010552004906004

SEB pank

Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

 

Alus:

1.Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus

30.juuli 2019 nr 412 «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides»     

 pdfKorraldus_nr_412_lisa2

2.Tulumaksuseadus, pt.4, §26