Lugupeetud lapsevanemad!

Õppetasu, ringitasu  ja pillirenditasu määrad Ahtme Kunstide Kooli õppuritele kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldusega.

Õppetasu, ringitasu  ja pillirenditasu määradega ja tasumise korraga saate tutvuda SIIN.

Avalduse alusel on võimalik saada õppetasu soodustust ja toetust. Taotlemise tingimustega saate tutvuda SIIN.

Muusikaosakonna õppuritel on võimalus rentida muusikainstrumente. Pillirenditasu määradega ja tasumise korraga saate tutvuda SIIN.

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et õppetasu tuleb tasuda tähtajaks.

Keset õppeaastat õppetöö katkestamisel enammakstud summa tagastatakse õppetasumaksja kontole avalduse alusel.

Õppuri põhjuseta pikaajalisel puudumisel (rohkem kui üks kuu) ettemakstud õppetasu ei tagastata.