Ahtme Kunstide Kool kuulutab õpilaste
vastuvõtust 2021.-2022. õppeaastaks

MUUSIKAOSAKONDA võetakse lapsi järgmistele erialadele:

 • klaver (5-8 a.)
 • orel (7-12 a.)
 • viiul (5-7a.)
 • tšello, kitarr (6- 10 a.)
 • akordion (6- 12 a.)
 • saksofon, klarnet, trompet (6- 12 a.)
 • flööt (8-12 a.); plokkflööt (6 – 7 a.)
 • akadeemiline vokaal (6 – 8 a.)

 

ESTRAADIOSAKONDA võetakse 10-14 aastaseid õpilasi järgmistele erialadele:

 • Süntesaator
 • Löökpillid
 • Soolokitarr
 • Basskitarr
 • Estraadilaul

Õppetöö toimub eesti ja vene keeles

Aadress: Jaaniku 11, Tel: 33 23 096

Muusika või estraadiosakonda sisseastujal palume sooritada sisseastumiskatsed (vabalt valitud laulu esitamine, helide järelelaulmine, lühikeste 2-4-taktiliste meloodiakatkendi järelelaulmine, 2-4 taktiliste rütmiharjutuste järgikoputamine).

Avaldusi ja dokumente (foto 3×4 ja lapse passi koopia) võetakse vastu digitaalselt
e-meilile info@ahtmekk.ee või kooli postkasti (Jaaniku 11).
Konsultatsioon ja sisseastumiskatsed toimuvad koolis registreerudes telefonil  3323097
pdf SISSEASTUMISTINGIMUSED JA KORD 2021
doc Muusikaosakonna avaldus

 

 

10 põhjust õppida Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonnas

 1. Erinevate muusikariistade mängimise õppimine

Meie koolis õpetatakse mängima erinevaid muusikariistu. Muusikaõpe parandab ja arendab koordinasiooni, peenmotoorikat ja ruumilist mõtlemist.

 1. Kaasaegne õpikeskkond

Kool on loonud kaasaegse õpikeskkonna. Viimase kolme aasta jooksul oleme uuendanud oma muusikainstrumentide parki: oleme ostnud uued klaverid, viiulid, kitarrid, akordionid, orelid, puhk- ja löökpillid, süntesaatorid ja elektrikitarrid. Klassiruumides on uus sisustus. Haridustegevuses kasutame kaasaegseid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid.

 1. Individuaalne lähenemine õpilasele

Meil on paindlikud õppimistingimused, arvestades õpilase võimeid ja omadusi. On võimalik valida põhiõppe, vabaõppe, huviõppe või lisaõppe õppekava. Õpetame ka täiskasvanuid.

 1. Huvitavad, rikkad klassivälised tegevused

Ahtme Kunstide Koolis õppimise ajal esineb Teie laps kontsertidel, osaleb konkurssidel, laulab kooris, mängib ansamblis. Lapse elu muutub mitmekesisemaks ja huvitavaks.

 1. Kvaliteetne distantsõpe

Pandeemia ajal viib meie kool läbi kvaliteetset distantsõpet – viime läbi veebitunde kõigis õppeainetes, kasutame Stuudiumi elektroonilist päevikut. Meie klassiruumid on varustatud Interneti-ühendusega arvutitega, mis võimaldab kasutada kombineeritud õppevormi, kus õpilane saab liituda koolis peetava tunni ülekandega.

 1. Õpilaste kõrged saavutused

Meie kooli õpilased rõõmustavad õpetajaid ja nende peresid vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel arvukate auhindadega.

Isegi pandeemia ajal osalevad meie õpilased videokonkurssidel ja saavad auhindu.

Meie kooli lõpetanud saavad jätkata muusikalist haridust Tallinna ja Tartu muusikakoolides, Tallinna ülikoolis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

 1. Madal õppemaks

Meie koolis on madal õppemaks ning lisaks ka soodustuste ja toetuste süsteem.

 1. AKK tunnid aitavad lapsel üldhariduskoolis õppeaineid paremini omandada

Laps õpib oma aega juhtima, ennast distsiplineerima. Muusikalise kuulmise arendamine aitab kaasa võõrkeelte paremale meeldejätmisele ning struktuurilise ja ruumilise mõtlemise, reaalsete objektide mõistmise arengule.

 1. Kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad

Meie kooli kvalifitseeritud ja kogenud õpetajad leiavad teie lapsele individuaalse lähenemise. Meie õpetajad mitte ainult ei õpeta oma ainet, vaid arendavad ka tema silmaringi. Õpetajad on oma töös loovad, valmistades õpilasi aktiivselt ette osalemiseks erineva tasemega üritustel ja konkurssidel.

 1. Muusikat õppivad lapsed õpivad üldiselt edukamalt kui nende eakaaslased

Neil on paremini arenenud mälu ja kõrv – keeled on nende jaoks lihtsamalt omandatavad. Noored muusikud töötavad rühmas paremini, suhtlevad paremini inimestega. Muusikatunnid arendavad tahtejõudu, kannatlikkust ja töökust. Muusikat tegevad lapsed satuvad vähem tõenäoliselt küsitavatesse olukordadesse ja kampadesse. Muusika õppimine arendab tõsiselt juhtimisoskusi.