NB! Rühm pole veel komplekteeritud 2021/2022

Rühm „Muusika 6-8 aastased“ – 2 muusikatundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks muusikaosakonda.

 pdf Laste muusikaringi ainekava

Tunnid toimuvad muusikaosakonnas

Rühm „Kunst 6-8 aastased“ – 2 kunstitundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks kunstiosakonda.

Tunnid toimuvad kunstiosakonnas 

pdf Laste kunstiringi õppekava