Rühm „Muusika 6-8 aastased“ – 2 muusikatundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks muusikaosakonda.
Tunnid toimuvad muusikaosakonnas
pdf 
Laste muusikaringi ainekava

 

 

Rühm „Kunst 6-8 aastased“ – 2 kunstitundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks kunstiosakonda.
Tunnid toimuvad kunstiosakonnas 
pdf Laste kunstiringi õppekava