Rühmad 6- 8 aastastele 2019. – 2020. õp.a.  – 2 muusikatundi nädalas või 2 kunstitundi nädalas. Õppetöö toimub vene keeles.

Rühm „Muusika 6-8 aastased“ – 2 muusikatundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks muusikaosakonda.
Teisipäev       18:00    klass 11
Neljapäev         17:10   klass 26
Õpetaja – Nadežda Petropavlova
 pdf Laste muusikaringi ainekava

Tunnid toimuvad muusikaosakonnas

Rühm „Kunst 6-8 aastased“ – 2 kunstitundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks kunstiosakonda.
Kolmapäev  18:55-19:40 
Reede            19:05-19:50
Õpetaja – Tamara Khandeshina

Tunnid toimuvad kunstiosakonnas kab.15

pdf Laste kunstiringi õppekava