Alates 2009.aastast koolis tegutsevad isemajandavad rühmad lastele vanuses 4-5 ja 6-8 aastat, kus antakse lastele esimesi teadmisi muusikast ja kunstist.

Tundides antakse lastele esimesi algteadmisi muusikalisest grammatikast, aidatakse arendada kuulmist, rütmitunnet ja mälu. Õppetöö käigus tehakse tutvust kõikide muusikainstrumentidega, mida on võimalik õppida meie koolis. Isemajandava rühma töös osalemine ei anna mingeid lisaeeliseid kooli sisseastumisel, lapsi võetakse vastu üldise korra alusel.