Lugupeetud lapsevanemad!

Karantiini ajal püüavad Ahtme Kunstide Kooli õpetajad teha kõik, et õppetöö jätkuks distantsõppel. Õpetajad võtavad lapsevanemaga või õpilasega ühendust, et leppida kokku suhtluskeskkonda (Skype, Viber, Telegramm) valikus, mida õpilane saab kasutada tundide läbiviimiseks.

Palume lapsevanemaid liituda Stuudiumiga ja luua ka lapsele oma konto. Samuti palume võimaldada lapsele nutiseadme kasutust tundides osalemiseks ja õpetajate tagasiside tarbeks.

AKK-i administratsioon

TEADE

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil k.a. välja eriolukorra seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega.

Laupäeval 14.märtsil tunnid on 30 minutit.

Ringid ja isemajandavad rühmad ei tööta alates 14.03-29.03.2020

Alates esmaspäevast, 16. märtsist 2020 peatub tavapärane õppetöö  ning toimub üleminek distantsõppele. Selline õppetöö korraldus kehtib  14 päeva või kauem kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel. Täpsem info distantsõppe õppevormi läbiviimise kohta  saate oma õpetajate käest.

Hoone on suletud alates 16.03 – 29.03.2020

Jälgige informatsiooni kooli kodulehel www.ahtmekk.ee ja Stuudiumis.

Loodame kõigi osapoolte mõistvale suhtumisele ja koostööle!

 

Administratsioon