ISEMAJANDAVATE GRUPPIDE TUNNIPLAAN

2015-16 õppeaastal
4-5 aastased
A grupp – kolmapäev 17.10 muusikatund, õpetaja N. Petropavlova
teisipäev 17.15 kunstitund, õpetaja Maria Kuleva
B grupp – esmaspäev 17.15 kunstiline ettevalmistus
kolmapäev 17.10muusikatund, õpetaja Nadežda Petropavlova
6-8 aastased
Muusikaosakond – kolmapäev 18.00 muusikaline ettevalmistus
reede 18.00 õpetaja Nadežda Petropavlova
Kunstiosakond 6-8 – esmaspäev 18.05 kunstiline ettevalmistus
teisipäev 18.05 õpetaja Maria Kuleva