Õppetasu määrad
 • Eriala Aastas €   Kuus €
  Akadeemiline vokaal 108 12
  Klaver 108 12
  Kitarr 108 12
  Viiuli 99 11
  Tšello 99 11
  Akordion 99 11
  Klarnet 99 11
  Saksofon 99 11
  Flööt 99 11
  Trompet 81 9
  Basskitarr 81 9
  Klahvpillid 81 9
  Löökpillid 81 9
  Estraadilaul

  Soolokitarr

  81

  81

  9

  9

  Vabaõppe    
  Muusika 135 15
  Kunst 99 11
  Kunstiosakond 72 8
Õppetasu määrad
Isemajandavad rühmad Õppetasu kuus €
4.-5.aastased lapsed (muusika ja kunst) 20
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (kunst) 20
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (muusika) 13
Õppetasu määrad
Ringid  Õppetasu kuus €
Keraamika 6
Laste muusikaline teater 6
Arvutimuusika stuudio 6

1.Maksmine toimub ainult Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele.

Septembris saadetakse õppetasumaksja  e-mailile õppetasu arve nelja kuu eest ja jaanuaris viie kuu eest.

2.Õppetasu maksmiseks on kolm varianti:

2.1. Aasta õppetasu maksta ära korraga 15. oktoobriks.

 

2.2. Maksta  õppetasu arve alusel  kaks korda õppeaastas:

– 15. oktoobriks

– 15. veebruariks

 

2.3. Igakuiselt jooksva kuu enne 20-ndat kuupäeva. Selleks sõlmitakse pangaga

püsikorralduse leping.

Lepingus olgu ära näidatud, et viimane makse peab olema tasutud 20. maiks.

3.Keset õppeaastat õppetöö katkestamisel enammakstud summa tagastatakse õppetasumaksja kontole avalduse alusel.

4.Õppetasu mittelaekumisel õigeks tähtajaks on administratsioonil õigus õpilast tundidesse mitte lubada.

5.Tuludeklaratsiooni täitmisel on võimalus tuludest maha arvata tasutud koolituskulud.

6.Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus

Arve    EE731010552004906004

SEB pank

Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

 

 

Alus:

 

 1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 20.11.2018, nr.636 «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides» Lisa 2 pdf korraldus 20. november2018 nr636 õppetasu 18-19.a
 2. Tulumaksuseadus, pt.4, §26