Õppetasu määrad
 • Eriala Aastas €   Kuus €
  Klaver 108 12.-
  Kitarr 108 12.-
  Viiuli 99 11.-
  Tšello 99 11.-
  Akordion 99 11.-
  Klarnet 99 11.-
  Saksofon 99 11.-
  Flööt 99 11.-
  Trompet 81 9.-
  Basskitarr 81 9.-
  Klahvpillid 81 9.-
  Löökpillid 99 11.-
  Estraadilaul 81 9.-
  Soolokitarr 81 9.-
  Vabaõppe    
  Muusika 135 15.-
  Kunst 99 11.-
  Kunstiosakond 72 8.-
Õppetasu määrad
Isemajandavad rühmad Õppetasu kuus €
4.-5.aastased lapsed (muusika ja kunst) 20.-
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (kunst) 20.-
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (muusika) 13.-
Isemajandava täiskasvanute rühm 20.-

Maksmine toimub ainult Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele. Selleks on kolm varianti:

1. Aasta õppetasu maksta ära korraga 15. oktoorbriks.  

2. Poolaasta õppetasu , maksta kaks korda aastas:         

– I poolaasta – 15. oktoobriks         

– II poolaasta – 15. jaanuariks  

3. Sõlmida pangas püsikorralduse leping, mille koopia tuleb tuua 20. septembriks sekretäri kätte.     

Lepingus olgu ära näidatud, et viimane makse peab olema tasutud 15. maiks. Vastavalt sellele kujuneb ka igakuise õppetasu summa. 

Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus

Arve nr. 10552004906004

SEB Eesti Ühispank

Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

Tulumaksudeklaratsiooni täitmisel on võimalus tuludest maha arvata tasutud koolituskulud.

Alus: 

1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 27.05.2014, nr.437 „Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna huvikoolides“ 

2. Tulumaksuseadus, pt.4, §26