Õppetasu määrad
 • Eriala Aastas €   Kuus €
  Akadeemiline vokaal 108 12
  Klaver 108 12
  Kitarr 108 12
  Viiuli 99 11
  Tšello 99 11
  Akordion 99 11
  Klarnet 99 11
  Saksofon 99 11
  Flööt 99 11
  Trompet 81 9
  Basskitarr 81 9
  Klahvpillid 81 9
  Löökpillid 81 9
  Estraadilaul

  Soolokitarr

  81

  81

  9

  9

  Vabaõppe    
  Muusika 135 15
  Kunst 99 11
  Kunstiosakond 72 8
Õppetasu määrad
Isemajandavad rühmad Õppetasu kuus €
4.-5.aastased lapsed (muusika ja kunst) 20
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (kunst) 20
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (muusika) 13
Õppetasu määrad
Ringid  Õppetasu kuus €
Keraamika 6
Laste muusikaline teater 6
Arvutimuusika stuudio 6

Maksmine toimub ainult Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele. Selleks on kolm varianti:

1. Aasta õppetasu maksta ära korraga 15. oktoorbriks.  

2. Poolaasta õppetasu , maksta kaks korda aastas:         

– I poolaasta – 15. oktoobriks         

– II poolaasta – 15. jaanuariks  

3. Sõlmida pangas püsikorralduse leping, mille koopia tuleb tuua 20. septembriks sekretäri kätte.     

Lepingus olgu ära näidatud, et viimane makse peab olema tasutud 15. maiks. Vastavalt sellele kujuneb ka igakuise õppetasu summa. 

Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus

Arve nr. 10552004906004

SEB Eesti Ühispank

Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

Tulumaksudeklaratsiooni täitmisel on võimalus tuludest maha arvata tasutud koolituskulud.

Alus: 

1.  Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 3.10.2017, nr.677 «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna huvikoolides» Lisa 2

2. Tulumaksuseadus, pt.4, §26