Õppetasu määrad
 • ErialaAastas €  Kuus €
  Akadeemiline vokaal10812
  Klaver10812
  Kitarr10812
  Viiuli9911
  Tšello9911
  Akordion9911
  Klarnet9911
  Saksofon9911
  Flööt9911
  Trompet819
  Basskitarr819
  Klahvpillid819
  Löökpillid819
  Estraadilaul

  Soolokitarr

  81

  81

  9

  9

  Vabaõppe  
  Muusika13515
  Kunst9911
  Kunstiosakond728
Õppetasu määrad
Isemajandavad rühmadÕppetasu kuus €
4.-5.aastased lapsed (muusika ja kunst)20
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (kunst)20
6.-8.aastaste laste isemajandava ettevalmistusrühm (muusika)13
Õppetasu määrad
Ringid  Õppetasu kuus €
Keraamika 6
Laste muusikaline teater6
Arvutimuusika stuudio6

1.Maksmine toimub ainult Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele.

Septembris saadetakse õppetasumaksja  e-mailile õppetasu arve nelja kuu eest ja jaanuaris viie kuu eest.

2.Õppetasu maksmiseks on kolm varianti:

2.1. Aasta õppetasu maksta ära korraga 15. oktoobriks.

 

2.2. Maksta  õppetasu arve alusel  kaks korda õppeaastas:

– 15. oktoobriks

– 15. veebruariks

 

2.3. Igakuiselt jooksva kuu enne 20-ndat kuupäeva. Selleks sõlmitakse pangaga

püsikorralduse leping.

Lepingus olgu ära näidatud, et viimane makse peab olema tasutud 20. maiks.

3.Keset õppeaastat õppetöö katkestamisel enammakstud summa tagastatakse õppetasumaksja kontole avalduse alusel.

4.Õppetasu mittelaekumisel õigeks tähtajaks on administratsioonil õigus õpilast tundidesse mitte lubada.

5.Tuludeklaratsiooni täitmisel on võimalus tuludest maha arvata tasutud koolituskulud.

6.Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:

Arve omanik:  Kohtla-Järve Linnavalitsus

Arve    EE731010552004906004

SEB pank

Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

 

 

Alus:

 

 1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 20.11.2018, nr.636 «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides» Lisa 2 pdf korraldus 20. november2018 nr636 õppetasu 18-19.a
 2. Tulumaksuseadus, pt.4, §26