Rühmad 6.-8. aastastele  – 2 muusikatundi nädalas või 2
kunstitundi nädalas. Õppetöö käib vene keeles.

Rühm „Muusika 6-8 aastased“ – 2 muusikatundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks muusikaosakonda.
Teisipäev       17:10-17:55 
Laupäev          10:40-11:25
Õpetaja – Nadežda Petropavlova
 pdf Laste muusikaringi ainekava

 

Rühm „Kunst 6-8 aastased“ – 2 kunstitundi nädalas
Tundides valmistatakse lapsi ette sisseastumiseksamiks kunstiosakonda.
Kolmapäev  18:25-19:10 
Reede  17:35-18:20
Õpetaja – Tamara Khandeshina

pdf Laste kunstiringi õppekava