Rühm “Mudilaste ring 4.-5.aastastele” – 1 muusika- ja 1
kunstitund nädalas, lapse üldiste eelduste arendamine.

Kunstitund – kolmapäev 17:30 – õpetaja Tamara Khandeshina
Muusikatund – laupäev 09:50 – õpetaja Nadežda Petropavlova