MUUSIKAOSAKONNA ÕPPETÖÖPLAAN
2017 / 2018 õ.a

AEG JA KOHT

TEGEVUSED

VASTUTAJA

 

AUGUST

 

 

T.29.08

Kell 12.30

Кlass nr.11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

       2017-18 õ. a. õppetöö küsimused. Õppetööplaani kinnitamine.

       Osakondade  2017-18 õ. a. eesmärkide kinnitamine.

 

J.Unt

 

K.30.08

Kell 12.30

AKK saal

 

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

       2017-18  õ.a. kooli  eesmärkide kinnitamine.

       2017-18  õ.a. AKK tegevuskava kinnitamine.

       2016-17  õ.a.  AKK rahulolu küsitluse tulemused.

J.Unt

 

 

SEPTEMBER

 

R.01.09

Kell 15.00

Kell 16.30

Aktused uue õppeaasta alguse puhul

Muusikaosakond

Kunstiosakond

J.Unt

 

 

 

N.07.09

 Kell 18.00

Kell 18.30

AKK saal

 

Lastevanemate üldkoosolek

Ia klassi lastevanemate koosolek

J.Unt

S.Kekiševa

Osakondade juhatajad

L.09.09

Kell 17.00

Ahtme Klubi

 

Ahtme linnaosapäev

Esinevad AKK ansamblid ja solistid    

 

O.-H. Šljahhina

 

R.15.09

 Kell 18.00

Kunstiosakonna

Näitusesaal

 

Isemajandavate rühmade lastevanemate korralduslik koosolek

 

J.Unt

A.Dikushenko

 

OKTOOBER

 

R.06.10

 Kell 17.00

AKK saal

Kontsert «Õpetaja ja õpilane»

Pühendatud Rahvusvahelisele muusikapäevale ning Õpetajate päevale.

Esinevad Ida-Virumaa muusika- ja  kunstidekoolideõpetajad ja õpilased.

O.-H. Šljahhina

Kontserdijuht

A.Šljahhina

 

E-R 16.10.-20.10

 

Etüüdidekonkurss-arvestuskõikidelerialadel

Klaver, akordion, kitarr, viiul, tšello

Osakondade juhatajad

R.14.10

Kell 15.20

AKK saal

Koolisisene etüüdikonkursi voor klaveri eriala III-VII kl. õpilastel

 

A.Kill

R.21.10

Kell 11.00 

Kohtla-Järve Kunstide Kool

XX Etüüdiralli Lääne- ja Ida-Virumaa pianistidele (III-VII klass)

 

A.Kill

 

Sügisvaheaeg

22.10.-29.10.2017

 

 

NOVEMBER

 

November

Kohtla-Järve Kultuurikeskus

Osavõtt - Lastesolistide ja vokaalansamblite

konkurss „Viru lauluke 2017 “

O.Portnova

N.02.11

Kell 12.00

Klass nr.11

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

1. Õppetasu toetuste jagamine aastal  2017

    (01.01.2017-31.12.2017)

J.Unt

E.06.11

Kell 16.20

AKK saal

2017 aastal muusikaosakonda sisseastunud laste pühitsemineAKK-iõpilasteks

 

O.-H. Šljahhina

O.Portnova

E.13.11 –R.24.11

AKK saal

Akadeemilised kontserdid

kõikidel erialadel

Osakondade juhatajad

R. 17.11

Ivangorod,Venemaa

Osavõtt - Venemaa ja Eesti muusika- ja  kunstide koolide konkurss  „Prinarovje -2017 “

 

E.27.11-R.15.12

Arvestused kõikidel erialadel

 

Osakondade juhatajad

N.30.11-P.03.12

TMKK

Tallinn

Osavõtt:Vabariiklik noorte pianistide konkurss

„Eesti kõla VI“

Esinevad AKK klaveriõpilased

A.Kill

 

DETSEMBER

 

 

E.04.12.

Kell 12.00

Klass nr.11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1. I trimestri lõpetamine

J.Unt

 

K.06.12

Kell 14.30

Ahtme vanuritekodu

I Advendi kontsert

O.-H. Šljahhina

Kontserdijuht

L.Kaznatšejeva

E.18.12

Kell 17.30

Saal

Jõulukontsert

Esinevad AKK-i õpilased ja õpetajad

O.-H. Šljahhina

Kontserdi juht O.-H.Šljahhina

N.21.12

Kell 12.00

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

1.     I poolaasta kokkuvõtete tegemine

J.Unt

 

 

Jõuluvaheaeg

24.12.2017-07.01.2018

 

 

 

JAANUAR

 

T.09.01

Kell 16.20

AKK saal

Lisaainete võlgnike arvestus           

 

Osakondade juhatajad         

E.15.01 –R.19.01

AKK saal

Kõikide erialade võlgnike  kontserdid

 

Osakondade

juhatajad

 

VEEBRUAR

 

E.-K.12.02-21.02

AKK saal

Akadeemilised kontserdid kõikidel erialadel

 

Osakondade juhatajad

K.07.02

Kell.13.00

AKK saal

V Virumaa kammermuusika päev

„Eesti meeleolud“

O.-H.Šjahhina

Kontserdijuht

O.-H.Šjahhina

K.14.02

Kell 15.30

Lasteaed „Tareke“

Sõbrapäevakontsert

Esinevad AKK-iõpilased

O.-H.Šjahhina

KontserdijuhtA.Tarasovskaja

T.20.02

Kell 17.30

AKK saal

Eesti Vabariigi 100.aastapäevale pühendatud kontsert

Esinevad AKK-iõpilased ja õpetajad

O.-H.Šjahhina

KontserdijuhtA.Šjahhina

 

Suusavaheaeg

24.02.2018– 4.03.2018

 

 

 

MÄRTS

 

märts

Eesti Muusikakoolide Liidu  konkursi

VIRUMAA I REGIOONI EELVOOR

Akordion, keelpillid

Osakondade juhatajad

T.06.03

Kell 12.00

Klass nr. 11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.     II trimestri lõpetamine

 

J.Unt

T.06.03

Kell 17.00

AKK saal

 

NAISTEPÄEVA KONTSERT

Esinevad estraadiosakonna õpilased

S.Kekiševa

Kontserdijuht õpilane

Oskar Laada

K.14.03

Kell 14.30

Ahtme vanurite kodu

 

KEVADKONTSERT

 

O.-Hjahhina

Kontserdi juht L.Kaznatšejeva

R.16.03

Kell 11.00

Kohtla-Järve KK

IV Jaan Õuna nim. Noorte

puu-puhkpillimängijate konkurss

Virumaa muusikakoolidele

S.Kekiševa

märts

Talinn

Vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2018" lõppvoorud

Akordion, keelpillid

Osakondade juhatajad

 

APRILL

 

E.09.04

Kell 16.20

AKK saal

KONTSERT-LEKTOORIUM

Õpilaste kontsert 

 

O.-H.Šjahhina

Lektor

A.Šljahhina

K.18.04

Kell 16.00

AKK saal

Virumaa koolidele

Muusikalis-teoreetiline brain ring

“Gradus ad parnassum”

 

O.Portnova

O.-H.Šjahhina

 

 

Kevadvaheaeg

 22.04.2018 01.05.2018

 

 

MAI

 

E.07.05

Kell 12.00

Kab.№11

MUUSIKAOSAKONNA  ÕPPENÕUKOGU  KOOSOLEK

1.     Muusikaosakonna VII klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine

2.     Estraadiosakonna IV kursuse õpilaste lõpueksamitele lubamine

3.     Muusikaosakonna IV klassi õpilaste   

üleminekueksamitele lubamine.

J.Unt

E.14.05

Kell 17.30

AKK saal

EMADEPÄEVA KONTSERT

 Esinevad AKK-i õpilased ja õpetajad       

O.-H.Šjahhina

Kontserdi juht A.Kill

E.14.05-K.30.05

AKK saal     

EKSAMID KÕIKIDEL ERIALADEL

Osakondade juhatajad

T. 15.05

Kell 10.00

AKK saal     

Kunstiosakonna IV kursuse lõputööde kaitsmine

J.Unt

N.17.05

Kell 12.00

Klassnr.11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.Lõputunnistuste väljastamine VII klassile ja estraadiosakonna IV kursusele

 

J.Unt

N.24.05

Kell 12.00

Klass nr.11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.     Muusikaosakonna IV klassi algastme tunnistuse väljastamine.  

J.Unt

R.25 05

Kell 17.30

AKK saal

LÕPUAKTUS

VII klassi muusikaosakond ja kunstosakond

J.Unt

 

N.31.05

Kell 17.30

AKK saal

AKTUS algastme lõpetamise puhul

IV klassile

J.Unt

 

JUUNI

 

E.04.06

Kell 12.00

Klass nr.11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.   III trimestri ja õppeaasta lõpetamine.

J.Unt

T.05.06.-K.06.06

Kell 17.30

kab.nr.4

ja kab nr.11

 

Konsultatsioonid muusikakooli sisseastujatele

 

 

 

O.Portnova

N.07.06

Kell 16.00

AKK saal

AKTUS ÕPPEAASTA

 LÕPPEMISE PUHUL

 

 

J.Unt

R.08.06-E.11.06

Kell 14.00-18.00

kab nr.4

ja kab nr.11

 

SISSEASTUMISEKSAMID MUUSIKAKOOLI

 

 

O.Portnova

T.12.06

Kell 11.00

AKK saal

 

VÕLGNIKE EKSAM

 

Osakondade juhatajad

T.12.06.

Kell 12.00

Klass nr.11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU  KOOSOLEK

1.     Järeleksami tulemused.

2.     Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

J.Unt

 

 

Suvevaheaeg

12.06.2018-31.08.2018

 

 

T.19.06.

Kell 12.00

AKK saal

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

1.     Kooli ja osakondade eesmärkide täitmise aruande kinnitamine.

2.     Üldtööplaani ja tegevuskava täitmise aruande kinnitamine

3.     2017-18 õ.a. Aastaõpetaja valimine

 

 

J.Unt

 

 

AUGUST

 

T.28.08

Kell 12.30

Кlass nr.11

MUUSIKAOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

       2018-19 õ. a. õppetöö küsimused.

       Õppetööplaani kinnitamine.

       Muusikaosakonna  2018-19 õ. a. eesmärkide kinnitamine.

 

J.Unt

 

K.29.08

Kell 12.30

AKK saal

 

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

       2018-19 õ.a. kooli  eesmärkide kinnitamine.

       2018-19õ.a. AKK tegevuskava kinnitamine.

       2018-19  õ.a.  AKK rahuloluküsitluse tulemused.

J.Unt

 

 

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee