AHTME KUNSTIDE KOOL
KUNSTIOSAKONNA ÕPPETÖÖPLAAN
2017/2018
õ.a.
 

AEG JA KOHT

TEGEVUS

VASTUTAJA

I poolaasta

 

 

R. 01.09.17

Kell 16.30

Näitusesaal

Pidulik aktus uue õppeaasta alguse puhul

J.Unt

N.07.09

 Kell 18.00

MO saal

 

Lastevanemate üldkoosolek

 

J.Unt

S.Kekiševa

A.Dikushenko

osakondadejuhatajad

      R. 08.09.17

      17:00

Näituse avamine «Друзьям – 70 лет» из работ уч-ся Краснодарской школы №1 им. В.А. Пташинского

 

A.Dikushenko

K.15.09.17

 Kell 18.00

Isemajandavate rühmade lastevanemate korralduslik koosolek

J.Unt

A.Dikushenko

21.10. –29.10.17

Sügisvaheaeg

 

N.02.11

Kell 12.00

Klass nr.11

 

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

1.     Õppetasu toetuste jagamine aastal 2017

(31.10.2017-31.10.2017)

J.Unt

T. 07.11.17

Kell 16.30

 

2017 aastal kunstiosakonda sisseastunud laste pühitsemine

AKK-i õpilasteks

A.Dikushenko

R. 08.12.17

Kell 13.30

 

KUNSTIOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.     I trimestri lõpetamine

J.Unt

 

N.21.12.17

Kell 12.00

Saal mus. os.

 

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

1.     I poolaasta kokkuvõtete tegemine

 

J.Unt

 

23.12.17 –

     07.01.18

Jõuluvaheaeg

 

II poolaasta

 

 

E. 08.01.2018

 

Õppetöö algus

 

24.02.-04.03.18

Suusavaheaeg

 

 

R. 09.03.18

Kell 13.30

 

KUNSTIOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.     II trimestri lõpetamine

J.Unt

 

22.04. – 01.05.18

 

Kevadvaheaeg

 

N. 03.05.18

Kell 16.00

Kunstiajaloo eksam IV kursusele

J.Unt

R. 04.05.18

Kell 13.30

  KUNSTIOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

  1. IV kursuse õppetöö kokkuvõte ja lõputööde kaitsmisele lubamine.

J.Unt

T. 22.05.18

Kell 10.00

IV kursuse lõputööde kaitsmine

J.Unt

T. 22.05.18

Kell 13.30

 

KUNSTIOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.     Kokkuvõte diplomitöö kaitsmisest

2.     Lõputunnistuste väljastamine IV kursuse õpilastele

J.Unt

R.25 05

Kell 17.30

AKK saal

Lõpuaktus IV kursusele AKK-i muusikaosakonna saalis

J. Unt

 

T. 22.05.18

Kell 15.30

Kunstiajaloo arvestus I kursusele

A.Dikushenko

R. 25.05.18

Kell 16.00

Kunstiajaloo arvestus II kursusele

A.Dikushenko

E. 28.05.18

Kell 16.55

Kunstiajaloo arvestus III kursusele

A.Dikushenko

N. 31.05.18

Ahtme kunstide kooli avatud uste päev

Üritus on pühendatud Kohtla-Järve linna 72. aastapäevale

A.Dikushenko

E. 04.06.18

Kell 14.00

Sisseastumiseksam kunstiosakonda

A.Dikushenko

T. 05.06.18

Kell 14.00

Sisseastumiseksam kunstiosakonda

A.Dikushenko

    06.06 –      

    15.06.18

 

SUVEPRAKTIKA 28t.

 

A.Dikushenko

12.06. – 31.08.18

Suvevaheaeg

 

E. 18.06.18

Kell 13.30

    KUNSTIOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.     III trimestri ja õppeaasta lõpetamine

 

J. Unt

 

T.19.06.

Kell 12.00

 

ÕPPENÕUKOGU TÄISKOGU KOOSOLEK

1.     Kooli ja osakondade eesmärkide täitmise aruande kinnitamine

2.     Üldtööplaani ja tegevuskava täitmise aruande kinnitamine

3.     2017 – 2018 õ.a. aastaõpetaja valimine.

 

J. Unt

 

AUGUST

 

E. 27.08

Kell 12.30

Klass nr.3

                KUNSTIOSAKONNA ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEK

1.            Õppenõukogu koosolekute sekretäri valimine.

2.            2018-19 õ. a  õppetöö küsimused.

3.         2018-19 õ.a kunstiosakonna õppetööplaani kinnitamine.

4.         Kunstiosakonna 2018-19 õ.a eesmärkide kinnitamine. 

J.Unt

 

 

 

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee