Lp. lapsevanemad!
  Ahtme Kunstide Kooli õppetasu maksmine toimub ainult Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele. Selleks on kolm varianti:

 1. Aasta õppetasu maksta ära korraga 15.oktoorbriks.
 2. Poolaasta õppetasu , maksta kaks korda aastas:
          I poolaasta - 15. oktoobriks
         II poolaasta – 15. jaanuariks
 3. Sõlmida pangas püsikorralduse leping, mille koopia
     tuleb tuua 20.septembriks sekretäri kätte.
     Lepingus olgu ära näidatud, et viimane makse
     peab olema tasutud 15.maiks.

Vastavalt sellele kujuneb ka igakuise õppetasu summa.

Õppetasu makstakse järgmisele arveldusarvele:
    Arve omanik:      Kohtla-Järve Linnavalitsus
    Arve nr. 10552004906004
                     SEB Eesti Ühispank
           Selgitus: AKK; õpilase nimi; õppetasu

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee