Uudised

7. oktoobril toimus Ahtme Kunstide Koolis kontsert „ Õpetaja ja õpilane“, mis oli pühendatud Rahvusvahelisele Muusika päevale ja Õpetajate päevale. Kontserdist võtsid osa õpilasi ja õpetajaid kuuest huvikoolist: Sillamäe muusikakool, Jõhvi muusikakool, Narva muusikakool ja Koorikool, Ahtme ja Kohtla-Järve kunstide koolid. Kontserdi külaliskooliks oli muusikakool Ivangorodist ( Venemaalt ). Kontserdi läbiviijateks olid Urmas Rätsep ja kooli abiturient Kristina Raževa. Lõpetuseks anti kõikidele osavõtjatele koolidele üle tänukirjad ja meened. See üritus toimus juba teist korda ja me loodame, et see saab traditsiooniks.
Avaldame tänu Kohtla-Järve Linnavalitsusele, kelle abil see üritus sai teoks.

Fotod.......

       
 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum