Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi 2012/2013 õa ametikohtade täitmiseks

Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi 2012/2013 õa ametikohtade täitmiseks

   * Elektrikitarri ja estraadiansambli õppekava õpetaja (0,5 kohta)
   * Klassikalise kitarri õppekava õpetaja (1 koht )

Nõuded kandidaatidele on järgmised:

1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus;
2) õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
3) Eesti keele tase B2

Osalejatele esitada aadressile: Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve 7. juuniks 2012.a järgmised dokumendid:

Kirjalik avaldus; elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV); haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Tel 33 23 097, 33 23 096. E-post: e.kaiva@ahtmekk.ee, info@ahtmekk.ee
 

 
 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum