Uudised

 

Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi 2011-2012 õppeaastaks vabade pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks


1. Elektrikitarri ja estraadiansambli õppekava õpetaja 0,5 kohta
2. Süntesaatori õppekava õpetaja 0,5 kohta
3. Solfedžo õppekava õpetaja 0,5 kohta eesti rühmas
 

Konkursil osalejatele esitatavad nõuded:
1) õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus;
2) õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
3) eesti keele oskus vähemalt B1 kategooria elektrikitarri ja süntesaatori õpetajale ning C1 solfedžo õpetajale.
 

Konkursil osalejal tuleb esitada konkursikomisjonile  30.juuniks 2011.a järgmised dokumendid.
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV);
3. haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust
tõendavate dokumentide koopiad;
4. kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Kooli aadress: Jaaniku 11, 31025 KOHTLA-JÄRVE
Telefon: 332 3097, 332 3096 või 372 5109596
E-mail: jana.bazarova@ahtmekk.ee , www.ahtmekk.ee

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum