Uudised

Ahtme Kunstide Kool kuulutab välja konkursi kunstiõpetaja ametikohale:
  Kunstiõpetaja koormusega 0,62 kohta


Nõuded kandidaadile:
1) Õpetatavale erilale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus;
2) Õpetatavale erialale vastav kultuuriline või muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt üheaastane erialase töö staaž õpetataval huvialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.
 

Osalejatele esitada aadressile Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve või meilile info@ahtmekk.ee
05.septembriks 2016.a järgmised dokumendid:
Kirjalik avaldus; elulookirjeldus (ametikäigu kirjeldus, CV); haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
 

Tel. 3323097

 

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum