Valimised
 

 

 

TÄHELEPANU ÕPILASED!


Koolis viiakse läbi Parim õpetaja 2009-2010 valimised. Iga õpilane saab valvelauast sedeli kooli pitsatiga, kuhu tuleb märkida õpetaja ees- ja perekonnanimi ning lasta see kasti.
Valimised toimuvad 6 kuni 25. maini 2010.a.

KÕIK VALIMA!
 

AKK

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum