Õnnitleme

Õnnitleme

Ahtme Kunstide Kooli õpilast ja õpetajat
eduka esinemise eest Tapal toimunud
akordioniõpilaste vabariiklikul konkursil
„Noor instrumentalist 2010“
Virumaa I regiooni eelvoorus

GEORGI OSTAPENKO II-III koht
õpetaja Larissa Kaznatšejeva

 
 

 

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum