Õnnitleme

ÕNNITLEME kunstiosakonna õpilasi

Anastassia Goršanovat (V kursus)
Anastassia Kozlovat (IIIb kursus)
Anastassia Nerobovat (Iva kursus)


kelle töid autasustati aukirjaga ning nende joonistused lülitati rändnäituse koosseisu II rahvusvahelise konkursi „Kinematograafia laste joonistustes” žürii otsusega. Selle konkursi korraldas ülevenemaaline Kinematograafia Liit Moskvas.
Konkursi orgkomitee tunnustas tänukirjadega ka õpilaste juhendajaid A.Dikušenkot ja J.Orlovi.
Täname kõiki, meie kooli õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid sellel konkursil.

 

ÕNNITLEME
kunstiosakonna õpilast Darja Selivonetsit IIIa kursus,
kes osales Eesti Ornitoloogiaühingu joonistusvõistlusel “Aasta lind 2009”. Žürii hindas tema tööd
12-17 aastaste vanuserühmas II-IV koha vääriliseks ning tõi esile kui ühe originaalsema ja mõtlemapanevama lähenemisega töö. Darja joonistus on avaldatud linnuhuviliste teabelehes “Tiirutaja”.
 

 

 

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum