Uudised

Muusikaosakonnas lõpetas 10 lend kus õppis 14 õpilast. Kõik õpilased tegid edukalt eksamid ja sooritasid riigieksami solfedzos ja muusikateoorias. Kiituskirjaga lõpetasid kooli 5 õpilast. Sellel aastal lõpetasid kooli väga andekad lapsed, sest kogu kooliaastate vältel on nad aktiivsed koolikontserditel osalejad ja osalesid ka linna ja regiooni ja vabariiklikel ja rahvusvahelisel kontserditel.

Kunstiosakonnas lõppes 13 lend seal õppis 22 õpilast ( 2 gruppi venekeelset ja üks eesti keelne ), kus klassijuhatajateks olid Aleksander Ivanovits Dikushenko, Juri Maksimovits Orlov ja Tairi Karafin. Kõik osalejad sooritasid edukalt kunsti ajaloo eksami ja kaitsesid diplomitöid. Nemad kaunistasidki 4- kursuse õpilasi ja suur osa nendest sai eksamikomisjoni poolt hinded väga hea. Kiituskirjaga lõpetavad kooli viis õpilast.
Need õpilased, kes praegu lõpetasid kooli oli õppeaastate vältel väga aktiivsed ja huvitundvad õpilased. Nende tööd osalesid tihti näitustel nii koolis kui ka väljaspool kooli ja isegi vabariilikel ja ülevabariigilistel näitustel.
 

   
 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum