1,Advendi kontsert.

30..novembril 2009.a toimus Kohtla-Jarve Kultuurikeskuses 1,Advendi
kontsert. Uritusest votsid osa Ahtme ja Kohtla-Jarve Kunstide Koolide
opilased.

 
 
 

 

 

 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum