Konkurss

13.märtsil toimus Rakveres klaveri eriala õpilaste vabariikliku konkursi Virumaa
I regiooni eelvoor. Noori pianiste hindas žürii koosseisus: Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia dotsent Natalja Sakkos ja lektor Mart Raid, Tallinna Muusikakeskkooli
õpetaja Reet Rubel.
Igas vanuserühmas valiti välja kolm parimat, kes pääsesid edasi vabariiklikule
konkursile Tallinna.
Regiooni eelvoorus olid tublid järgmised Ahtme Kunstide Kooli õpilased:
1.Alina Parri 3. koht I vanuserühmas õpetaja N.Antropova
2.Amalia Tsitšjan 3. koht II vanuserühmas õpetaja N.Antropova
3.Brigitta Petropavlova 1. koht I vanuserühmas õpetaja A.Kill
4.Margarita Mironova 1. koht I vanuserühmas õpetaja A.Šljahhina
5.Anna Missuna - 3. koht II vanuserühmas õpetaja D.Kazakova
6.Aleksandra Dobrõnina 3. koht III vanuserühmas õpetaja A.Šljahhina
7.Vladislav Panenko kiituskiri III vanuserühm õpetaja A.Šljahhina

Lõppvooru Tallinna pääsesid edasi Alina Parri, Brigitta Petropavlova ja Margarita Mironova.
   

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum