ETTEVALMISTUSRUHMAD 4.-5. aastastele lastele
 
 

  4- 5 aastaste “Mudilaste ring”— 1 muusika- ja 1 kunstitund nädalas, lapse üldiste eelduste, oskuste ja võimete arendamiseks.
 

Kunstitund- kolmapäeval 17.30 — õpetaja- Tamara Khandeshina
Muusikatund- laupäeval 9.50 — õpetaja- Nadežda Petropavlova
 

2017-2018 a.

Mudilaste ringi õppekava

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee