Документы
  Поступление в школу
     
  Попечительский совет
     
  Учебная программа школы
     
  Бланки заявлений
 
 
Внутренний распорядок Ахтмеской Школы Искусств  
AKK Arengukava  
AHTME KUNSTIDE KOOLI ASJAAJAMISKORD 2016  
Условия и порядок поступления в Ахтмескую Школу Искусств.pdf  
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ И АРЕНДУ ИНСТРУМЕНТОВ 2016  
Õppetasu ja ringitasu 2014_15.pdf  
Korraldus_nr_366_pillirendi kuutasu.pdf  

Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus.pdf  
Õppetasu toetuse määramise ning maksmise kord  
Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord  
Vara kasutamine ja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine  
(AKK) töökorralduse reeglid  
Ahtme Kunstide Kooli asjaajamiskord  
Общий план работы Ахтмеской Школы Искусств на 2014-15 уч.г.  
AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPILASTE HINDAMISE KORD.pdf  
AHTME KUNSTIDE KOOLI KUNSTIOSAKONNA ÕPILASTE HINDAMISE KORD  
AKK TUNDIDE ÜLEVIIMISE JA JARELEANDMISE KORD  
Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste
tööitajate töötasustamise ja toetuste maksmise kord 2014
 
 
Kohtla-Järve linna koolieelsete Iasteasutuste pedagoogide ja huvikoolide
õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine 2015
 
Huvikooli seadus  
  Avaliku teabe seadus  
  Asjaajamiskorra ühtsed alused  
  Huvikooli seadus  
 

 

Список работников  


 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee