Dokumendid
  Sisseastumine kooli
     
  Hoolekogu
     
  Kooli õppekava
     
  Avaldused
 
 
AHTME KUNSTIDE KOOLI KODUKORD  
AKK Arengukava  
AHTME KUNSTIDE KOOLI ASJAAJAMISKORD 2016  
AHTME KUNSTIDE KOOLI SISSEASTUMISEKSAMITE TINGIMUSED JA KORD.pdf  
AKK ÕPPETASU JA PILLI RENDITASU MAKSMISE KORD 2016  
Õppetasu ja ringitasu 2014_15.pdf  
Korraldus_nr_366_pillirendi kuutasu.pdf  
Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus.pdf  
Õppetasu toetuse määramise ning maksmise kord  
Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord  
Vara kasutamine ja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine  
(AKK) töökorralduse reeglid  
Ahtme Kunstide Kooli asjaajamiskord  
Ahtme Kunstide Kooli tegevuskava 2014-15 õppeaastaks.  
AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPILASTE HINDAMISE KORD.pdf  
AHTME KUNSTIDE KOOLI KUNSTIOSAKONNA ÕPILASTE HINDAMISE KORD  
AKK TUNDIDE ÜLEVIIMISE JA JARELEANDMISE KORD  
Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste
tööitajate töötasustamise ja toetuste maksmise kord 2014
 
Kohtla-Järve linna koolieelsete Iasteasutuste pedagoogide ja huvikoolide
õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine 2015
 
Huvikooli seadus  
  Avaliku teabe seadus  
  Asjaajamiskorra ühtsed alused  
  Huvikooli seadus  
     
  Töötajate nimekiri  
     
     
     


 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee