Rahvusvaheline Laste Orelifestival-konkurss
 

 

III RAHVUSVAHELINE LASTE ORELIFESTIVAL-KONKURSI TULEMUSED   12.06.2014.a

Õpilane, grupp, kategooria

koht

Diplom

I vanusegrupp  A- kateg.

 

 

Jevgeniya Moiseeva

I

 

David van Muijden

III

 

B-kategooria

 

 

Andres Naruson

I

Diplom artistlikkuse eest

Erik Rajamäe

III

 

II vanusegrupp A-kateg.

 

 

Brigitta-Selestine Petropavlova

I

 

Julia Sizova

III

 

B-kategooria

 

 

Igor Baranovsky

I

Diplom lavakultuuri eest

Vasilisa Serova

II

 

Maria Antipova

III

 

 

FOTO     2014

 
III Rahvusvaheline Laste Orelifestival-konkurss
Jõhvi-Tallinn
12.-13.juuni 2014

Korraldaja
Ahtme Kunstide Kool

III Rahvusvaheline Laste Orelifestival-konkurss toimub 12.-13. juunil 2014.a Jõhvi Mihkli kirikus ja Tallinna Jaani kirikus.

Orelifestival-konkursi eesmärgid:
- Oreliõppe arendamine huvikoolides ja tulevaste orelikunstnike kasvatamine
- Kohaliku muusikaelu edendamine
- Laste huvitatus oreliõpingute vastu
- Orelimuusika propageerimine
- Osalejatele võimalus esineda ja luua loomingulisi kontakte

Osalemistingimused
Osalema oodatakse muusika- ja kunstide koolide oreliõppe õpilasi.
Lapsed jaotatakse kahte vanusegruppi ja kahte kategooriasse, sõltuvalt nende oreliõppe tasemest ja vanusest (orel-lisaaine, orel-eriala).
I vanusegrupp: 8-12 aastased
A-kategooria (orel-lisaaine) vabalt valitud kava
B-kategooria (orel-eriala) barokkajastu teos ja teos omal valikul
Kava kestvus kokku kuni 8 minutit.

II vanusegrupp: 13-18 aastased
A-kategooria (orel-lisaaine) -barokkajastu teos ja teos omal valikul
B-kategooria (orel-eriala) barokkajastu ja romantismiajastu teosed
Kava kestvus kokku kuni 12 minutit.

Hindamine
1. Hindamine toimub 10- palli süsteemis.
2. Žürii liikmete keskmine hinne on aluseks paremusjärjestuse väljaselgitamisel. Võrdse punktisumma korral on otsustavaks žürii esimehe hääl.
3. Hindamisel arvestatakse interpretatsiooni, tehnilisi (rütm, artikuleerimine) ja muusikalisi (emotsionaalsus, kava mitmekülgsus, üldmulje) parameetreid. Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.
4. Žürii on 3-liikmeline.
5. Žüriil on õigus
- mitte omistada kõiki preemiaid
- preemiad ümber jagada
- välja anda eripreemiaid

Autasustamine

- Konkursi võitjale igas grupis on järgmised preemiad ja tiitlid:
I preemia ja laureaadi tiitel
II preemia ja laureaadi tiitel
III preemia ja laureaadi tiitel
- GRAND PRIX- i saab osaleja, kelle esinemine on hinnatud parimaks.
- Publiku auhind
- Konkursist osalemise diplomid antakse õpilastele, kes näitasid parima tulemuse
* musikaalsuses
* artistlikkuses
* lavakultuuris
Ürituse päevaplaan

12.juuni 2014
Jõhvi Mihkli kirik
- hommikusöök kiriku pastoraadis
- proovid kirikus
- Jõhvi kirikumuuseumi külastamine
- proovid kirikus
- lõuna
- festivali avamine Jõhvi Mihkli kirikus
- oreliõpilaste konkurss
- autasustamine
- kohvilaud

13.juuni 2014
- väljasõit Tallinna
- proovid Tallinna Jaani kirikus
- lõunasöök Tallinnas
- oreliõpilaste kontsert
- väljasõit Jõhvi

Orelifestival-konkursi osavõtmise tingimused
Orelifestival-konkursiks osavõtuks on vaja esitada konkursi orgkomiteele registreerimisleht, kus oleks kirjas:
Kooli nimi
Õpilase ees- ja perekonnanimi, oreliõppe õppeaasta, eriala
Õpilase sünniaeg
Õpetaja ees- ja perekonnanimi
Pala peakiri (originaalkeeles, oopuse number, helistik)
Helilooja ees- ja perekonnanimi
Kava kestvus
ja õpilase foto voldiku jaoks kuni 28. aprill 2014.a.
Täidetud
registreerimisleht ja õpilase foto saata e - postiga aadressil info@ahtmekk.ee
Osavõtutasu 10 euro tuleb üle kanda Kohtla-Järve Linnavalitsuse
a/a 10552010034009 SEB (kood 401)

Kontakt:

Ahtme Kunstide Kool
Jaaniku 11
31025 Kohtla-Järve

Tel. 3323096, 3323097, 3323098
GSM 5157266

e-mail: info@ahtmekk.ee
http://www.ahtmekk.ee
 

FOTO     2011

 

 
 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum