Ahtme Kunstide Kooli koolisisene konkurss
„Noor helilooja” 2013

1. oktoobril toimus meie koolis juba viiendat korda rahvusvahelisele muusikapäevale ja õpetajate päevale pühendatud kontsert „Õpetaja ja õpilane“.
Kontserdist võttis osa 42 õpilast ja 23 õpetajat Jõhvi ja Sillamäe muusikakoolidest, Ahtme ja Kohtla-Järve Kunstide Koolidest ning Venemaa Jaanilinna muusikakoolist.
Enne kontserdi õnnitles Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov kõiki õpetajaid saabuva tähtpäeva puhul ning aselinnapea Niina Aleksejeva tänas osalejaid, kes on esinenud üritusel igal aastal.
Üritus toimus tänu Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi ja VKG Soojus toetusele.
 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum