Ahtme Kunstide Kooli koolisisene konkurss
„Noor helilooja” 2013
 
 

 

 

 

 

 

1.aprillil toimus Ahtme Kunstide Koolis traditsiooniline konkurss „Noor helilooja“ ja kontsert-loeng, mis oli pühendatud heliloojatele, kellel on sel aastal juubel: A.Korelli, A.Vivaldi, M.Saar, H. Eller, G.Ernesaks ja E.Kapp.
Loengu ajal, mille oli ette valmistanud muusikaajaloo õpetaja Aino Šljahhina, esitasid õpilased muusikalisi palu nende heliloojate loomingust, kellele üritus oli pühendatud.
Konkursist „Noor helilooja“ võttis osa kooli ansambel BAND AKK, juhendajaks V.Antonov.
Esitati Aleksei Gerassimovi omaloomingulist laulu „ 8.märts“. Ansambli liikmeis tänati
aukirjade ja suveniiridega.
Suur tänu kõigile kooli õpetajatele ja õpilastele, kes viisid läbi ja osalesid üritusel.


Jelizaveta Makovskaya
Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna õppealajuhataja
 
 
 

 

 
 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee A.Shum